Wijkpark Rengersweg

Een pagina over de realisatie van Wijkpark Rengersweg, aan de Rengersweg te Farmsum.

Na de sloop van de woningen aan de Rengersweg in Farmsum lag het terrein daar jarenlang braak. Dit was een doorn in het oog was van de omwonenden. Na gesprekken met de gemeente ontstond het initiatief om te komen tot de aanleg van een park. Er werd een werkgroep opgericht en het plan voor de aanleg van het park werd verder uitgewerkt. Het park krijgt een hondenspeelplaats, trapveldje, zitgelegenheden en speelaanleidingen met als doel om zo een ontmoetingsplek te realiseren voor omwonenden van alle leeftijden. Het onderhoud van Wijkpark Rengersweg wordt straks door omwonenden en gemeente samen uitgevoerd.

Zie ook de fotoreportage van Wijkpark Rengersweg op facebook