Project “Oosterveld op de schop”

De wijk Oosterveld gaat “op de schop”. Dat is voor u misschien een verrassing. En het kan ook zijn dat u er al iets over `heeft gehoord in de wijk. Oosterveld gaat “op de schop”, omdat er onderhoud nodig is aan de wegen, aan de riolering en aan het groen. Dat willen we goed doen en we willen het vooral ook samen doen. Samen met u als bewoner. Dit is een prachtige kans om niet alleen het onderhoud goed uit te voeren, maar ook om de wijk Oosterveld weer mooi te maken voor de komende 50 jaar. Wanneer, waar en hoe we dat doen leest u in deze folder.