Inundatiekaart

Inundatiekaart van de Provincie Groningen;

In september 1944 waren de sluizen van het Damsterdiep open gezet om grote delen van het land onder een laag zout water te zetten van ongeveer 50 centimeter.
De Pionier Sonderstab 63 uit Haren heeft van het onder water zetten van het land vervolgens een kaart gemaakt met daarop de grenzen van het inundatiesgebied aan beide zijden van het Eemskanaal en de daarin aanwezige versperringen van wegen middels doorgravingen of boomversperringen. Deze versperringen waren aangebracht door de OT door domweg bomen langs deze wegen omver te zagen. De kaart was gedagtekend op 11 januari 1945 voor officieel gebruik. Al heel snel werd de kaart gebruikt om het gebied vrij te maken van burgers. .

Op 19 maart 1945 maakte de Beauftragte van de provincie Groningen aan de burgemeesters bekend, dat het onder water staande gebied geëvacueerd moest worden. Alle bewoners moesten eruit. Louter vanuit militair oogpunt gezien konden zij daar niet blijven.

In deze brief werd aangegeven dat de bewoners en andere verblijvenden van het blauwe gebied op de kaart moeten geëvacueerd worden naar elders.

Bewoners van van rood omlijnde gebieden mogen blijven . Er kwamen borden naast elke weg door het gebied met het opschrift SPERRGEBIET. Hieronder stond dat burgers het bied niet meer in mochten gaan. Ging men wel dan was dat strafbaar.

Hierbij een aantal detailfoto’s van de Inundatiekaart van de Pionier Sonderstab van het gebied direct ten zuiden van Farmsum.