Inloopbijeenkomst kindcentrum Farmsum vervroegd

Op dinsdag 28 mei 2019 staat van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over het nieuwe kindcentrum Farmsum in de Farmsumerborg aan de Borgshof 20 in Farmsum gepland. Deze bijeenkomst is in verband met een recent ingeplande informatiebijeenkomst over de lekkage van aardgascondensaat, vervroegd naar 18.00 tot 20.00 uur.

Na de lekkage van aardgascondensaat vanuit het tankenpark in oktober 2018 heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de NAM opgedragen twee onderzoeken te verrichten. SodM publiceert deze onderzoeken en zijn oordeel op 27 mei op zijn website www.sodm.nl. De gemeente Delfzijl vindt het belangrijk dat de inwoners van Farmsum de gelegenheid krijgen kennis te nemen van de inhoud van en het oordeel over de onderzoeken en daarover vragen te kunnen stellen. Daarom nodigt de gemeente inwoners uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 28 mei vanaf 19.30 uur in Theater de Molenberg in Delfzijl. Om er voor te zorgen dat u bij beide bijeenkomsten aanwezig kunt zijn, is de inloopbijeenkomst over het nieuwe kindcentrum vervroegd naar 18.00 tot 20.00 uur. Gedurende dit tijdstip kunt u binnenlopen.

Tijdens de bijeenkomst over het nieuwe kindcentrum in Farmsum kunt u zich laten informeren over het nieuwe gebouw, de plattegrond, uitstraling van het nieuwe kindcentrum, de planning en voorstellen verkeersoplossingen. U kunt in gesprek met medewerkers van de Farmsumerborg en de Springplank, Centrum Veilig Wonen en de gemeente Delfzijl. Ook kunt u uw wensen naar voren brengen.

We hopen u te ontmoeten tijdens de bijeenkomst op 28 mei in de Farmsumerborg. 
—————————-