Drie kanonnen in Farmsum

10 mei 1940 DRIE KANONNEN IN FARMSUM;

Op 7 mei 1940 werden door de Nederlandse verdedigers van de haven van Delfzijl drie kanonnen geplaatst in een weiland achter de zeedijk ongeveer 150 meter ten oosten van het gemaal Duurwold. De kanonnen van het type 8- staal werden gericht op de ingang van de havenmond van Delfzijl. In het dorp Farmsum werd een slaapkwartier ingericht voor de manschappen van de kanonnen. Er was een uitkijk en waarnemingspost in de toren van de kerk te Farmsum voor het observeren van de niet bewaakte kustlijn naar Oterdum en doelen op het water. Op 9 Mei waren de soldaten begonnen met het inrichten van de stelling voor de kanonnen. Zo moesten er schuilplaatsen worden gegraven in het talud en borstweringen rondom de kanonnen. Voordat dit werk klaar was, was de oorlog al begonnen.

Op 10 mei 1940 begon de oorlog en kreeg de commandant van de batterij opdracht om het vuur te openen op een viertal bootjes die vanuit oostelijke richting naar Nederland vaarden. De batterij stond gericht op de haven en kon de Duitse bootjes niet onder vuur nemen.
Kort hierna kreeg de batterij Farmsum opdracht de negen Duitse Koopvaardijschepen in de haven onder vuur te nemen. Volgens de waarneming werden een drietal schepen geraakt in de haven. Na zeven schoten te hebben afgevuurd kreeg men opdracht van de havencommandant om het vuren te staken. Direct hierop kwam een Duitse reactie vanuit de omgeving van Emden. De batterij moest zich kort hierop terug trekken. De kanonnen werden achter gelaten achter de dijk met 113 brisant granaten. De kanonnen en munitie waren onklaar gemaakt, terwijl de ontstekers in de sloot achter de dijk waren gegooid. In vrachtauto’s en personenauto’s vertrokken de artilleristen samen met de Nederlandse bezetting in de richting van Harlingen.

Wie kan hier meer over vertellen of misschien zijn er nog wel foto’s van deze antieke kanonnen. Waar was het verblijfskwartier van de Nederlandse soldaten in het dorp Farmsum? Wie kan er meer vertellen over de landing van Duitse zeesoldaten in de vroege ochtend van de 10e mei 1940 bij de dijk van Termunten en de volgende dag bij Oterdum. Zijn we bij de dijk gebleven of trokken ze ook naar de dorpen. Deze Duitse mariniers kwamen in kleine barkassen vanuit Emden.