De Geschiedenis van de Ripperda’s

Geplaatst op door

Dit is de tweede uitgave van de “Genealogie van het Geslacht Ripperda en Cosijn von Ripperda” en volgt op de eerste uitgave die in 2009 verscheen. Sindsdien ben ik in contact gekomen met de laatste overlevende telg van de Ellerburgse tak der Ripperda’s, woonachtig te Kopenhagen. Hierdoor was ik in staat veel nog thans ontbrekende of onduidelijke gegevens in het stamboek aan te vullen, hetgeen dit de meest volledige genealogie van dit belangrijke, oud-adellijke geslacht maakt. Als bij een puzzel vallen de stukken op hun plaats. Deze genealogie geeft een vollediger en uitgebreider, historisch overzicht dan ooit tevoren. Hierdoor vormt zich een interessant beeld van de relatie tussen de verschillende takken van de vele verwante geslachten. Nauwe relaties

tussen een beperkt aantal Ommelander en Oostfriese hoofdelingengeslachten, en later ook tussen Overijsselse en Westfaalse adellijke geslachten zijn aan het licht gekomen, die een goed inzicht verschaffen in de toenmalige, regionale machtsverhoudingen.

Unico I Ripperda tot Farmsum wordt al lang gezien als de formele stamvader van het geslacht. Er zijn echter recentelijk aanwijzingen gevonden, dat ene Uncko Ripperda zijn vader zou zijn geweest. Hoewel dit inderdaad waarschijnlijk lijkt ontbreken hieromtrend duidelijke gegevens. Ik heb derhalve besloten Unico formeel als stamvader aan te houden.