Officiële overdracht Farmsumer Kerk

Geplaatst op door

Vanaf 2012 zijn er werkzaamheden verricht in de Farmsumer Kerk. Binnenkort zal de kerk weer officieel in gebruik worden genomen. In 2012 werd begonnen met eenvoudige restauratie werkzaamheden, maar weldra bleek dat houtrot de vloer en de banken had aangetast, waardoor alle banken uit de kerk verwijderd moesten worden. Het was financieel een grote tegenvaller voor de kerkelijke gemeente. Na het verwijderen van de banken, de vloeren en het afgraven van de overtollige grond kwamen diverse resten van oude plavuizen en tegels aan de oppervlakte.
Een grote verrassing was het, dat onder de vloer van de banken een 32-tal bijzondere grafzerken tevoorschijn kwam. Het gaat o.a. om de zerken Unico II Ripperda (1474), Hayo Ripperda (1504 )en Frouke Onsta (1477).
De Ripperda’s behoorden tot de meest invloedrijke adellijke families van de provincie Groningen. Ze bewoonden vanaf ± de 12e eeuw de borg ‘het Huis te Farmsum’ . Deze stond op de plaats, waar nu het Sorgshor is gesitueerd.
De overige zerken zijn van predikanten, notabelen , kooplieden en landbouwers uit de 17e en 18e eeuw. Wekenlang zijn archeologen bezig geweest deze zerken in kaart te brengen en te documenteren. De zerken zijn uit afkomstig uit de oude romano gotische kerk van de 13e eeuw. Deze kerk is afgebroken in het jaar 1868. In 1870 is de huidige kerk in gebruik genomen.

Alle zerken zijn gerestaureerd en hebben een plaats gekregen in het koor en tegen de wanden van de kerk.
Behalve de zerken, werd ook een sarcofaagdeksel uit de 11e eeuw gevonden.
Uit de archieven is gebleken, dat er in het koor zeker nog 11 zerken onder de vloer moeten liggen en het is te verwachten, dat de kwaliteit van deze zerken nog hoger zal zijn, dan de zerken, die in het schip van de kerk zijn gevonden.
Dit op grond van de status van de overledenen.
Op dit moment is er geen geld om ook deze zerken boven de grond te halen en we hopen, dat hiervoor nog eens subsidie beschikbaar zal worden gesteld.
Helaas heeft de kerk in het begin van 2015 veel aardbevingsschade opgelopen en ook dat is nu geheel hersteld.

Het interieur, inclusief de muren en pilaren, is opnieuw geverfd en gesausd. Het prachtige en befaamde ‘Lohman orgel’ is ook geheel gerestaureerd en er zullen weer veel concerten door bekende landelijke organisten op worden gegeven.