Dorpskrant ‘t Groentje

De nieuwe editie Dorpskrant ‘t Groentje

Kopij voor de volgende krant graag aanleveren voor zie groentje.
U kunt kopij sturen naar redactiegroentje@ziggo.nlof schriftelijk t.a.v.

Dorpskrant “t Groentje, Borgshof 22, 9936 CS Farmsum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.