De dorpsvlag van Farmsum

Dorpsvlag Farmsum tijdens winterfair op 7 maart 2014 overhandigd

FARMSUM – Een ridder te paard bracht vrijdag aan het eind van de middag de vernieuwde Farmsumer dorpsvlag naar het Borgshof.

Tijdens een druk bezochte winterfair van de straks fuserende scholen Ripperdaborg en de Rengersborg werd de geel/blauwe vlag overhandigd aan de dorpsverenigingen en de zerkencommissie van Farmsum. Een dorpsomroeper en verteller presenteerden het geheel.
(bron: eemsbode)

Het ontstaan van de dorpsvlag van Farmsum.

Door de opgraving van de Zerken van Farmsum kwam de rijke geschiedenis van ons dorp Farmsum boven water. Het bijzondere van Farmsum is dat de heerlijkheid, als een van de weinige in de provincie, over een eigen wapen beschikte Dit wapen werd door de familie Rengers van Farmsum op zegels gevoerd.De vlag van Farmsum is gebaseerd op de bijzondere positie van Farmsum in de Ommelanden. Farmsum vormde, tezamen met de dorpen Weiwerd, Oterdum, Heveskes en Meedhuizen, een rechtsgebied en staat vanaf de 15de eeuw als heerlijkheid te boek Tenminste vanaf het einde van de 17de eeuw is ook een wapen van de heerlijkheid overgeleverd. Het komt voor het eerst voor op een zegelafdruk van Hero Maurits Ripperda uit 1678 en vertoont drie dolken, drie horens en een schildhoofd beladen met drie rozen. De kleuren van dit heerlijkheidswapen zijn niet bekend, maar in het voormalige gemeentewapen van de gemeente Delfzijl is het als heraldisch linkerhelft opgenomen, waarbij kleuren zijn toegekend: zwarte dolken en horens op goud en een blauw schildhoofd met gouden rozen. Vermoedelijk zijn de kleuren zwart en goud ontleend aan het familiewapen van het geslacht Ripperda, dat tussen de veertiende eeuw en 1687 de scepter over de heerlijkheid zwaaide, en de kleuren blauw en goud aan het wapen van de familie Rengers, die tussen 1693 en 1795 datzelfde deed.

Het spreekt voor zich dat deze (voor de Ommelanden zeldzame) heraldische traditie in de vlag weerspiegeld is, waarbij is gekozen voor de kleuren van het wapen van Farmsum, zoals dat in het gemeentewapen zijn plaats gevonden heeft: blauw en geeI. Om het wapen herkenbaar te houden is het meest karakteristieke stuk uit het heerlijkheidswapen overgenomen, de dolk. De schuine plaatsing van deze dolk verwijst naar het gemeentewapen en tegelijkertijd naar het wapen-Ripperda dat een ridder vertoont, zwaaiend met een zwaard.

Het spreekt voor zich dat deze (voor de Ommelanden zeldzame) heraldische traditie in de vlag weerspiegeld is, waarbij is gekozen voor de kleuren van het wapen van Farmsum, zoals dat in het gemeentewapen zijn plaats gevonden heeft: blauw en geeI. Om het wapen herkenbaar te houden is het meest karakteristieke stuk uit het heerlijkheidswapen overgenomen, de dolk. De schuine plaatsing van deze dolk verwijst naar het gemeentewapen en tegelijkertijd naar het wapen-Ripperda dat een ridder vertoont, zwaaiend met een zwaard.

Bron: Redmer Alma Archivaris en heraldicus.
Grafisch ontwerp: U. Zeeman

De vlag is in verschillende maten te koop tegen inkoopsprijs.

Bootvlag 40 x 60 cm  € 10.= per stuk (materiaal LongLife vlag)
Gevelvlag 100 x 150 cm  € 25,00 per stuk
Mastvlag 150 x 225 cm  € 45,00 per stuk

U kunt de vlg bestellen via info@uzeeman.nl of info@farmsum.net

De vlagen worden per 10 ingekocht en zijn meestal op voorraad.

LongLife puntvlag

  • dit unieke doek gaat 25% langer mee dan andere vlaggendoeken/glans polyster
  • de speciale gaatjesstructuur maakt een einde aan kapotgeslagen hoeken en rafelige randen
  • geen zoom nodig, rafelt niet
  • open structuur voor optimale krachtverdeling
  • weer- en windbestendig